facebook  ИСУН

Актуални приеми:

С огромно удовлетворение екипът на МИГ Кирково - Златоград споделя, че цялостният комплекс от планираните, взаимосвързани дейности за изпълнение на проект с Акроним QUALFARM е към своя край, като същевременно отчита положителния резултат за всички участници в него, който се изразява във вече осъществени и разработени бъдещи преки обменни контакти за сътрудничество и за устойчиво местно развитие, съответстващ на потребностите и целите на партньорите по проекта: Компания за изследване и развитие на селските региони на Северен Еврос, Гърция, Димосинетеристики Еврос, Гърция и Сдружение “Съюз за възстановяване и развитие“ Хасково и МИГ Кирково-Златоград.

На 2 и 3 ноември 2023г., заедно със земеделски производители, фермери и занятчии от територията на МИГ, бяхме домакини на работно обменно посещение с участници от територията на Александруполис, Фере и Софлу, осигурени от гръцкия ни партньор Димосинетеристики Eврос. Гръцките участници бяха предимно фермери, животновъди и предприемачи, занимаващи се с отглеждането и преработката на селскостопански продукти - кашкавал, сирене, мляко, сладолед, доматени сокове, тахан, зехтин, козметични продукти, които се стремят да затварят веригата с последващ продукт. Повечето от тях работят в семейни ферми или малки цехове.   

                 Ø  Как премина двудневното работно посещение между партньорите на местна територия Кирково и Златоград?

 

КРАВЕФЕРМАТА НА МИТКО И ВАЛЕНТИН ПЪЧЕВИ - Контакти: ЕТ Валентин Милков Пъчев с.Долно Къпиново ул. Бряст 7; 0897066619 

  

Първото посещение на групата беше при потомствен земеделец, в семейната ферма на баща и син Валентин и Митко Пъчеви от с.Долно Къпиново, община Кирково. Кравефермата е на отстояние от населеното място, разположена в южната точка на България, скътана в Родопската природа под връх Вейката и Защитената местност  "Гюмюрджински снежник". Какво по хубаво от това!!!

Фермата е съсредоточена в отглеждането на едър рогат добитък с млечно направление порода „Симентал”. Кравефермата е с капацитет 100 броя, изградена с много желание и любов. Гръцките фермери останаха приятно изненадани от местоположението на кравефермата-надморската височина 500м., чистия климат и не на последно място от масивната и устойчива база за хуманното отглеждане и отношение към животните.

Какво сподели с  нас за бъдещото развитие на животновъдния обект?

На този етап, за мен е важно да осъществя мечтата си и направя модернизация на животновъдно стопанство. Надявам се това да се случи в най-кратък срок, тъй като в момента изпълнявам проекти с подкрепата на безвъзмездно европейско финансиране в различни направления за разширяване на дейността на стопанството чрез внедряване на нови мощности и технологии за преработване на собствени суровини от животински произход. Една от идеите ми е закупуване на технологично оборудване за преработка на краве мляко, посредством което във фермата ще се произвеждат - бяло саламурено сирене, краве кисело мляко, айран и краве масло, с гарантирана хигиена на производството и проследяемост на продукта, тъй като 100% от суровината ще бъде собствено производство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.