Актуални покани:

Електронен регистър на проектите, подадени по стратегията за ВОМР

 
 
 
Заповеди за създаване, декларации, критерии, решения на Комисии за подбор на проекти и на УС за одобрение на оценителни доклади

- За Комисия по мярка ИК 2,2 - ОПИК
- За Комисия по мярка 7,2 – ПРСР
- За Комисия по мярка 6.4 – ПРСР, актуализирано 2021
- За Комисия по мярка ЧР-1 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка ЧР-2 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка 7.5.1
- За Комисия по мярка 7.5.1 - втори прием 2020
- За комисия по Мярка 4.1
- За комисия по Мярка 4.1 – втори прием, актуализирано
- За комисия по Мярка 4.2
- За комисия по Мярка 4.2 – втори прием
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ИК 2,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 6,4
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7.5.1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7.5.1 втори прием 2020
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.1 - втори прием
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 4.2 - втори прием

 

 
Списък на оценителите

 
Ръководства за Бенефициенти и Информация за изпълнение на проекти по Процедурите на МИГ

- Ръководство за бенефициенти по ОПРЧР 2014-2020
- Ръководство за бенефициенти по ОПИК 2014-2020
- Общи условия към договори по ОПИК
- Презентация за изпълнение на проекти по ОПИК
- Ръководство за е-отчитане на проекти по ПРСР 2014-2020
- Изпълнение на проекти по ОПИК - Мярка ИК-2.2
- Изпълнение на проекти по ОПРЧР – Мярка ЧР-1 обучение и заетост
- Изпълнение на проекти по ОПРЧР – Мярка ЧР-2 – социални и здравни дейности
- Изпълнение на проекти по ПРСР Мярка 7.2 - Публ. инфраструктура
- Изпълнение на проекти по ПРСР Мярка 4.1
- Изпълнение на проекти по ПРСР Мярка 4.2
- Изпълнение на проекти по ПРСР Мярка 6.4
- Изпълнение на проекти по ПРСР Мярка 7.5.1

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com