facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

21
Сеп2023
Обществено обсъждане за новата Стратегия за ВОМР

Обществено обсъждане за новата Стратегия за ВОМР

Премина общественото обсъждане за представяне на новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023 -2027 г. на територията на общини Кирково...

19
Сеп2023
Празник на МИГ под надслов "Подкрепете местното"

Празник на МИГ под надслов "Подкрепете местното"

За поредна година на 09.09.2023г. се проведе събитие на открито за популяризиране дейността на Местна инициативна група под надслов „Подкрепете местното“. Празника съвместно с „Фестивал...

16
Сеп2023
Програма на заключителната конференция QualFarm

Програма на заключителната конференция QualFarm

Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“, в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM - Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени и традиционни...

03
Сеп2023
Актуално за селскостопанските производители и преработватели на територията на МИГ Кирково-Златоград.

Актуално за селскостопанските производители и преработватели на територията на МИГ Кирково-Златоград.

Нови възможности за земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция. Проектно финансиране за покупка на селскостопанска техника и инвентар, трайни насаждения, оборудване за преработка и...

24
Авг2023
Стартира нов проект за малко животновъдно стопанство

Стартира нов проект за малко животновъдно стопанство

Деметра 2022 ЕООД Златоград e фирма с кратка история, но с изключително мотивирани собственик и персонал, съчетаващи досегашен опит и стремеж към новости. На 22.08.2023...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.