facebook  ИСУН

"Меги-Козметик" ООД, получи Договор за финансиране на проектно предложение BG06RDNP001-19.588-0005 "Създаване на студио за козметични, лазерни и отслабващи процедури" на стойност 144150,00 лв. по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Местна Инициативна Група - МИГ- Кирково Златоград
"Меги-Козметик" ООД е стартираща фирма, която желае да развие нов бизнес в сферата на услугите. Идеята е чрез настоящия проект да се създаде ново козметично студио в гр. Златоград, което да включва козметични, лазерни и отслабващи процедури.
Реализацията на проекта ще доведе до предлагане на актуални услуги за грижа за кожата и тялото, като лазерна епилация, хай-фу лифтинг, електромагнитно скулптуриране на тяло, кавитация (терапия за третиране на целулит и отслабване), криолиполиза (неинвазивно отстраняване на мастни натрупвания), разнообразни апаратни козметични процедури.
В проекта е предвидено закупуване на висок клас професионално козметично оборудване, в т.ч. професионален диоден лазер; професионален апарат HIFU 4D; HI-EMT -електромагнитен мускулен апарат; професионален апарат веларолер с кавитация; професионален апарат за криолиполиза; професионален апарат за аква пилинг и скин анализатор; масажна кушетка и козметична кушетка.
След осъществяването на инвестицията ще се открие и 1 ново работно място, което ще допринесе за изпълнение на един от приоритетите на програмата, а именно създаване на устойчива заетост, а от там и повишаване на стандарта на живот в селските райони.
 
Източник: Център за развитие и подкрепа на бизнеса

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.