facebook  ИСУН

Представители на МИГ Кирково-Златоград, както и на  офиса за фирмено предприемачество в Бенковски, изграден по проекта се включиха и във  втората група прояви по QualFarm в района на Орестиада. .

Това  бяха учебни  посещения  на фермери от България  в няколко гръцки стопанства.

 Eдното от тях е вилно еко-селище Eurothirama.  То включва  къща за гости, ресторант и ферма.  За гостите са на разположение няколко индивидуални къщички, разположени в зеленина и предлагащи удобства и приятен изглед.  Ресторантът и местата за отдих около него предлагат традиционни специалитет, вкл. от местната ферма.  Около селището различни животни  елените, дивите свине и фазаните  живеят свободно  в открито горско местообитание. Различните  видове животни,  могат да бъдат наблюдавани от посетителите. Мястото предлага домашно произведени продукти, които са включени в менюто, уникална обстановка в хармония със заобикалящата природа.

Вторият обект, който групата посети бе семейна ин-хаус фабрика за тахан и трахана в Елинохори. Семейството на Коста и  Деспина произвежда сусамов и фъстъчен тахан,   трахана и паста. Представен бе затворен цикъл на процеса от посаждане на растенията и събиране на реколтата до произведения краен продукт за клиента.  Посетители  опитаха от вкусните продукти. 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.