facebook  ИСУН

Гръцките партньори по проект QualFarm   - Rural Research and Development Company of North Evros  S.AОрестиада https://eeabe.gr  и  Dimosineteristiki Evros S.A.-Александрополи https://dimossin.gr/ , организираха семинари за  повишаване осведомеността на местното население, фермерите и занаятчиите. Акцент на проект QualFarm e  развитие на иновативно и качествено предприемачество  за  изготвяне и  преработка на селскостопански и занаятчийски продукти,  предимно във ферми, малки цехове и семейни фирми. В проявите в Орестиада се включиха представители на МИГ, както и на  офиса за фирмено предприемачество в Бенковски, изграден по проекта.

През месец март подобни семинари организираха и българските партньори МИГ Кирково-Златоград https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/ и Съюз за възстановяване и развитие https://rdu.bg/, в Кирково и в Хасково.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.