facebook  ИСУН

С фирма “СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД“ е подписан Административен договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” за изпълнение на проект „Естетика и стил в Салон за красота Даяна“ гр. Златоград. Проектното предложение предвижда разширяване на услуги, предлагани в салона за красота, изграден към фирмата. Новата дейност в надграждането на услугите на фирмата ще включва процедури за тяло и лазерна епилация. Чрез проекта ще бъде закупена машина за лазерна епилация с възможност за предлагане на нови процедури за кожата. Съчетанието на новите и предлаганите до момента услуги ще позволи увеличаване броя на клиентите, размера на приходите и противопоставяне на конкурентите. 

Пожелаваме успех в реализацията на проекта.

Екипа на МИГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.