facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

 

                                                                                  П О К А Н А

 

ДО 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА,

СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕСТНИ ЛИДЕРИ

 

             От името на Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“ имам  удоволствието да Ви поканя на обучение за местни предприемачи, стартиращи фирми, местни лидери  и заинтересовани лица  по въпросите, свързани с  иновациите.   

 Обучението ще се проведе на  23.03.23 (четвъртък)  от  10,00 ч.   

в  гр. Златоград, Зала „Репетиционна“  на ОНЧ „Просвета-1908“

ПРОГРАМА

„Иновациите – обучение за предприемачи, стартиращи фирми, земеделски производители,  местни лидери

 

Модул 1 – Политика по отношение на иновациите   - Иновациите,  Инвестиции,  финансиране, кредитиране; Иновации и бизнес.  Как да превърнем идеите си в иновации?

Модул 2 – Иновациите  в аспектите на фирмената дейност  - Технологични,  нови услуги и продукти за територията,  маркетингови;

Кафе- пауза

Модул 3 – Цифров преход на икономиката в ЕС и възможности за малките населени места  - Механизъм за възстановяване и устойчивост (NextGeneration); Умните селища - Smart Villages   - възможност за внедряване на иновации на местно ниво. Програмата Лидер/ВОМР – за програмен период 2023 -2027г.;

Обяд

 

С уважение,

Пламен Чингаров, Изпълнителен директор

За допълнителна информация  0879 000531,   www.mig-kirkovo-zlatograd.com

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.