facebook  ИСУН

Актуални приеми:

В Орестиада бе проведена пресконференция по проект "Qualfarm" с участието на всички партньори по проекта и местни подкрепящи организации. В проекта участват гръцките компании - Компания за изследване и развитие на селските райони на North Evros S.A. и  Dimosineteristiki Evros S.A., както и българските сдружения - Съюз за възстановяване и развитие - Хасково и МИГ Кирково-Златоград.

Официално приветствие направи Председателя на Водещата организация ЕЕАВЕ Йоанис Перистеракис.

Георгиос Петресисис, ръководител на водещата организиция, представи планираното по проекта и акцентира на очакваните резултати. Представи възможностите за изграждане и функциониране на качествени ферми. Добри практики  по отношение на Ин-Хаус процеси в земеделието сподели  агро-изследователя Ставров Вавиас. Потенциалните партньорства, както и успешно реализирани проекти в трансгранични регион споделиха Томаидис Николаос от ТПП в Кавала и други специалисти.

Партньорите по проекта организираха и трета среща на екипа, където бе споделен напредъка и предстощите стъпки. 

В работата на проявите се включиха Председателя на МИГ Сали Рамадан, ръководителят на проекта Пламен Чингаров и други представители на МИГ. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.