facebook  ИСУН

На 24 септември 2022 г, в Златоград се състоя четвъртия,  последен  фестивал под наслов “Магията на Родопите” организиран по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ в град Златоград. Събитието бе част от Дельови празници, които се провеждат за поредна година в града.

Голяма част от местните жители и туристите бяха облечени в народни носии или пресъздаваха конкретни персонажи, което допринесе допълнително за атмосферата. Гостите от цялата страна имаха възможността да опитат традиционни, домашно приготвени родопски ястия, да се пренесат назад във времето и да се насладят на възстановката “Един пазарен ден отпреди 100 години”, организирана от Етнографски ареален комплекс.

По калдъръмените улици можеха да се видят множество образи от едно време - занаятчиите, бозаджията, магьосника, чорбаджиите, строгият поручик с верните си войници, вестникарят, коконите, кметът и депутатът, които приканваха народа да гласува и още много различни персонажи. Изделия, изработени в местните занаятчийски работилници, както и домашно произведени продукти,  бяха изложени за гостите на събитието. Разбира се, денят премина под съпровода на гайди, песни и хора на местни и гостуващи самодейни и професионални състави.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.