facebook  ИСУН

Актуални приеми:

На 10 септември 2022 г се проведе третия фестивал под наслов “Магията на Родопите”, организиран по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ в село Кирково. Фестивалът бе част от Празника на плодородието, провеждан за поредна година в Кирково.
На събитието бяха представени продукти на местни производители (плодове, зеленчуци, домашно произведени сладка, мед и млечни продутки), дегустация на традиционни за района храни и напитки, като беше организиран и конкурс с награди за “Най-вкусна лютеница” и “Най-оригинален плодов сладкиш”, всички дейности бяха съпроводени с богата музикална програма, с водещ Влади Въргала и специалното участие на кулинара Ути Бъчваров. За най-малките посетители на фестивала бе създаден кът, в който децата имаха възможност да развихрят въображението си и да създадат изкуство с помоща на семена, боб, леща и ориз.
Бяха проведени и интервюта от представителите на МИГ Кирково-Златоград с част от производителите, в които те споделиха повече за отглеждането на различни земеделски култури и цялостното производство и дистрибуция на домашни продукти в нашия край.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.