facebook  ИСУН

На 13 август 2022 г, екипът на Местна инициативна група Кирково-Златоград посети Фестивала “Магията на Родопите”, организиран по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ в град Ардино. Събитието беше част от “Дните на Ардино 2022” и Фестивалът на чистите храни, които се провеждат през цялата седмица,  на територията на града.

На фестивала бяха представени продукти на местни производители, дегустация на традиционни храни и напитки, богата музикална програма и други вълнуващи дейности, организирани от местния МИГ. Представителите  на МИГ Кирково-Златоград направиха интервюта с част от производителите-участници, за популяризиране на представените изделия в изложението: млечните продукти на «Алада», «Жълтуша» и  «Сърница Милк», Сусамовия тахан на Йордан Каракехайов, медните продукти на  Христо Величков, шафрана на  Дрийм Гардънс АД и др.

Изключително увлекателна лекция на тема “Чистите храни за утвърждаване на здравословен начин на живот” бе представена от Николай Солаков, от Института по криобиология и хранителни технологии към Висшата Селскостопанска Академия в София. В презентацията беше засегната темата за космическите и биологично чистите храни, като бяха предложени и примерни възможности за стартиране на производство на функционални храни в Родопите.

За финал на деня, екипът посети една от местните  забележителности на  Ардино - Дяволския мост.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.