facebook  ИСУН

Джебел бе първата от четирите общини, която бе домакин на Фестивал „Магията на Родопите“ , по проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ по мярка 19,3 на  ПРСР 2014-2020.

По време на Фестивала, гостите на празника, както и представителите на МИГ Кирково-Златоград, имахме възможност да се насладим на подредените щандове на фермери от региона, любезни производители, домакини и организатори. Интересът към Фестивала бе огромен. Освен фермерското изложение, празникът включваше и  фотоизложба, представяща  най-интересните и атрактивните места на Джебел. Беше организиран футболен турнир, пейнтбол турнир, демонстрация за рисуване на вода.

Бяха представени изложби на местни продукти, дегустация на традиционната кухня с местни храни и напитки и други атрактивни дейности.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.