facebook  ИСУН

" Туризмът е индустрия на преживяванията!" - споделено от Илия Годев по време на срещите "Как да привлечем туристи в Родопите?", организирани от МИГ.
"Изборът на туристите се мотивира от отговорите на следните въпроси:
Какво ще видя?
Какво ще науча?
Какво ще правя?
Как ще стигна до мястото?
Къде ще се настаня и ще се храня?
Колко ще струва?"

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.