facebook  ИСУН

Две местни фирми от територията на МИГ Кирково-Златоград се включиха   в международното изложение "30 години ЛИДЕР" в гр. Бургас, организирано от Министерството на земеделието. Изложението даде възможност на повече от 100 производителя от България и Румъния да представят  и популяризират свои атрактивни продукти - основно хранителни, козметични и занаятчийски.

Пчелна ферма " Станчеви"  - Златоград   демонстрира цялата гама от своите пчелни продукти и се радваше на заслужен интерес за добрата анжировка, качество и  широк асортимент. "Златна Ферма" ЕООД представи оригиналните си фирмени продукти от собствено овче мляко -  кашкавал, сирене и суджук, които нямаха аналог сред изложителите.

Изложението бе посетено от Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020  д-р Момчил Неков, който поздрави участниците, заедно с ръководителя на Дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието Стефан Спасов. Изложението бе част от Международната Лидер-Конференция, на която бяха представени напредъка и добрите практики в изпълнението на подхода Лидер в България, Румъния и Франция, както и очертани перспективите на европейската земеделска политика.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.