facebook  ИСУН

Програма на обучителен семинар „ Обучение на местни предпиремачи по въпросите, свързани с качеството“

Обучението ще се проведе от  11.04-13.04.2023  в  Кирково, Зала на Общински съвет 

11 април 2023г., вторник

МОДУЛ 1: Европейска политика за качеството.

9.00 – 9.15     Регистрация на участниците

9.15 – 9.30     Откриване на обучението. Въвеждане в курса за обучение.

9.30 – 11.00     ЛЕКТОР 1 Европейска политика за качеството. Международни, европейски и национални стандарти за качество. Изисквания за управление на качеството. Приложими стандарти за качество.

11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 13.00 Пазари, доходи и околна среда в земеделието и ЕС. Обработка, сортиране, контрол  на качеството на данните – практически упражнения.

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 ЛЕКТОР 1 Как да създадем нови продукти и да превърнем идеите си в бизнес? Идентифициране – формулиране на идеи за проекти и анализ на заинтересованите участници и прогнозиране на нуждата от сътрудници.

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 16.30 Идентифициране – проблемен анализ, анализ на риска – практически упражнения.

 

12 април 2023г., сряда

9.00 – 9.15     Регистрация на участниците

9.15 –  11.00    ЛЕКТОР 1 -  Планиране на ресурсите и бюджетиране – практически упражнения.

11.00 – 11.15 Кафе пауза

МОДУЛ 2:  Чистите храни и храните на бъдещето

11.15 – 13.00  ЛЕКТОР 2 – Чистите храни. Биопроизводство. Биохрани – храните на бъдещето.

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 Идентифициране – дефиниране на целите на проектите, логическа рамка , изготвяне на еко-схема -  практически упражнения.

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 16.30 .Бюджетиране. Изготвяне на примерен бюджет и бизнес план   – практически упражнения.

 

13 април 2023г., четвъртък

Модул 3 – Предизвикателства и възможности за малките населени места през програмен период 2023-2027

10.00-10.45  ЛЕКТОР 2 Умните селища - Smart Villages   - възможност за внедряване на иновации на местно ниво.

10,45-11,30  ЛЕКТОР 2 Програмата Лидер/ВОМР – за програмен период 2023 -2027

11,30-11,45  Кафе пауза

11.45  - 13,00   ЛЕКТОР 1 Новата селскостопанска политика грижа за още по-качествена земеделска продукция, Общата селскостопанска политика и нейната същност и особености през новия програмен период, 

13.00-13,30  Какво научихме за Качеството ? -Обобщение, дискусия, закриване на обучението.

13,30-14,00  Обяд

 

Събития

28
Ное2023
Покана за информационни събития

Покана за информационни събития

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ През периода 06 – 13 декември 2023г. «МИГ Кирково – Златоград» организира еднодневни информационни събития (обучения, информационна среща)...

05
Ное2023
Учебна визита по QualFarm в Златоград и Кирково

Учебна визита по QualFarm в Златоград и Кирково

ПРОГРАМА НА Учебната визита на гръцки фермери в български обекти, на територията на Златоград и Кирково. 02/11/2023 11:00 Посрещане -Бензиностанция Лукойл 11:10-11:30 Представяне на програмата (кафе пауза) Кирково 11:30 -...

26
Окт2023
Програма Учебно пътуване - Александрополис

Програма Учебно пътуване - Александрополис

П Р О Г Р А М А За учебно посещение на български фермери и занаятчийски производители от територията на МИГ Кирково-Златоград, Александрополис, Гърция - 24 и 25 октомври 2023...

16
Сеп2023
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ QUALFARM

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ QUALFARM

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ QUALFARM 20 Септември 2023 10:30 Златоград, Читалище „Просвета-1908“, Малката зала, етаж 2 Уважаеми дами и господа, местни лидери и партньори, Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“,...

11
Сеп2023
Обществено обсъждане на новата Стратегия

Обществено обсъждане на новата Стратегия

МИГ Кирково-Златоград Ви кани на представяне и обществено обсъждане на разработения вариант за Стратегия на ВОМР на територията на Общини Кирково-Златоград за периода 2023-2027г. Проявата е на 12.09.2023г. /вторник/, 14:00...

30
Авг2023
Празник на МИГ

Празник на МИГ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНИ ВСИЧКИ МЕСТНИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ПРАЗНИК НА МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД" ПОД НАСЛОВ „ПРОИЗВЕДЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА...

29
Авг2023
Покана за Общо събрание - 12.09.2023

Покана за Общо събрание - 12.09.2023

П О К А Н А ЗА О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 и ал.2...

22
Авг2023
Покана за обучения 23-24.08.

Покана за обучения 23-24.08.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ДВЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА: „Процес на разработване на стратегия за...

24
Юли2023
Покана за еднодневно обучение

Покана за еднодневно обучение

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. и на подмярка 19.4...

09
Юни2023
Покана за консултиране по новата Стратегия

Покана за консултиране по новата Стратегия

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна работна среща, свързана с консултиране за подготовката на Стратегията, за екипа на МИГ и местни лидери...

30
Май2023
Покана за обучения

Покана за обучения

ПОКАНА За участие в еднодневни Обучения за бенефициенти и местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР АКТУАЛНИ ПРИЕМИ Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски...

29
Май2023
Покана за информационна среща - 19,1

Покана за информационна среща - 19,1

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна информационна среща за стартиране на „Процес на разработване на Стратегия за местно развитие” Кирково, 01 ЮНИ...

29
Май2023
Обучение екипа на МИГ за  Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

Обучение екипа на МИГ за Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЕКИПА НА МИГ ПОКАНА за участие в обучение за изпълнение на проект „Подготовка за успешно...

27
Мар2023
Покана за Общо събрание-05.04.2023

Покана за Общо събрание-05.04.2023

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ на ...

Последни новини

Проведени информационни събития

08 Декември 2023
Проведени информационни събития

В рамките на тази седмица преминаха трите от предвидените информационни събития в Бенковски, Златоград и Дрангово, предназначени за бенефициенти и...

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

05 Декември 2023
УСПЕШНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Днес, 05.12.2023 г. екипът на Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие на тема: „Споделяне на добри практики от...

Ваканционно селище „Романтика”

21 Ноември 2023
Ваканционно селище „Романтика”

 Земеделие, природни условия, културно-историческо наследство и туризъм – тези на пръв поглед добре съчетани дадености се преплитат прекрасно на територията...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.