facebook  ИСУН

Актуални приеми:

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

 

МИГ    КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД ВИ КАНИ, НА ФЕСТИВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПОД НАДСЛОВ  „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“,

на 10.09.2022г. на ПЛОЩАД КИРКОВО - Начало: 11.00часа

на 24.09.2022г. в „Стария град“ на ЗЛАТОГРАД- Начало: 11.00 часа     

 

Ще се радваме да споделите с нас събитията, организирани по проект: „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“. наситени с богата  музикална програма, представяне на  местни културни обичаи и традиции, дегустация на традиционна кухня с местни храни и напитки и много други атрактивни дейности. Фестивалите са организирани  в рамките на  проект BG06RDNP001-19.355-0007,  по подмярка 19.3  „Подготовка и  изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“  по ПРСР  2014-2020 и са включени  в културните  календари за 2022 г. на Община Кирково и Община Златоград.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕСТИВАЛИТЕ:

ОБЩИНА КИРКОВО -10.09.2022

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД -24.09.2022

- Празникът на ПЛОДОРОДИЕТО се организира традиционно в Кирково и цели приемственост в представяне даровете на природата, грижовността на стопаните и бележи началото на есенния сезон.

Чрез Фестивал   „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“, МИГ Кирково- Златоград, ще даде възможност на всички местни и гостуващи ни производители да подредят свои щандове и да изложат своята продукция, както и да бъдат дегустирани местни продукти.. На Празника всички ще могат да опитат от вкусно приготвеното ястие от Ути.

- Фестивалът „Магията на Родопите“ в Златоград  е на 24 септември  2022 и  е в рамките на традиционните „ДЕЛЮВИ  ПРАЗНИЦИ“,  22-24 септември 2022. Те включват възстановка  „Един пазарен ден отпреди 100 години” – местна магия от багри и звуци, традиции, занаяти. Участниците и гостите ще бъдат свидетели на фолклорна програма от  гайдарски и самодейни състави и групи, хора и танци. В двора на Взаимното Училище ще може да се дегустират редица местни специалитети, приготвени по традиционни  рецепти.

Екип на МИГ  Кирково - Златоград“

Събития

08
Мар2024
Новите проекти през 2024 - цикъл обучения

Новите проекти през 2024 - цикъл обучения

П О К А Н А за участие в обучения за местни лидери, кандидати и бенефициенти, във връзка с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти чрез МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД...

28
Ное2023
Покана за информационни събития

Покана за информационни събития

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ През периода 06 – 13 декември 2023г. «МИГ Кирково – Златоград» организира еднодневни информационни събития (обучения, информационна среща)...

05
Ное2023
Учебна визита по QualFarm в Златоград и Кирково

Учебна визита по QualFarm в Златоград и Кирково

ПРОГРАМА НА Учебната визита на гръцки фермери в български обекти, на територията на Златоград и Кирково. 02/11/2023 11:00 Посрещане -Бензиностанция Лукойл 11:10-11:30 Представяне на програмата (кафе пауза) Кирково 11:30 -...

26
Окт2023
Програма Учебно пътуване - Александрополис

Програма Учебно пътуване - Александрополис

П Р О Г Р А М А За учебно посещение на български фермери и занаятчийски производители от територията на МИГ Кирково-Златоград, Александрополис, Гърция - 24 и 25 октомври 2023...

16
Сеп2023
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ QUALFARM

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ QUALFARM

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ QUALFARM 20 Септември 2023 10:30 Златоград, Читалище „Просвета-1908“, Малката зала, етаж 2 Уважаеми дами и господа, местни лидери и партньори, Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“,...

11
Сеп2023
Обществено обсъждане на новата Стратегия

Обществено обсъждане на новата Стратегия

МИГ Кирково-Златоград Ви кани на представяне и обществено обсъждане на разработения вариант за Стратегия на ВОМР на територията на Общини Кирково-Златоград за периода 2023-2027г. Проявата е на 12.09.2023г. /вторник/, 14:00...

30
Авг2023
Празник на МИГ

Празник на МИГ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНИ ВСИЧКИ МЕСТНИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ПРАЗНИК НА МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД" ПОД НАСЛОВ „ПРОИЗВЕДЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА...

29
Авг2023
Покана за Общо събрание - 12.09.2023

Покана за Общо събрание - 12.09.2023

П О К А Н А ЗА О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 и ал.2...

22
Авг2023
Покана за обучения 23-24.08.

Покана за обучения 23-24.08.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ДВЕ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА: „Процес на разработване на стратегия за...

24
Юли2023
Покана за еднодневно обучение

Покана за еднодневно обучение

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. и на подмярка 19.4...

09
Юни2023
Покана за консултиране по новата Стратегия

Покана за консултиране по новата Стратегия

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна работна среща, свързана с консултиране за подготовката на Стратегията, за екипа на МИГ и местни лидери...

30
Май2023
Покана за обучения

Покана за обучения

ПОКАНА За участие в еднодневни Обучения за бенефициенти и местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР АКТУАЛНИ ПРИЕМИ Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски...

29
Май2023
Покана за информационна среща - 19,1

Покана за информационна среща - 19,1

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна информационна среща за стартиране на „Процес на разработване на Стратегия за местно развитие” Кирково, 01 ЮНИ...

29
Май2023
Обучение екипа на МИГ за  Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

Обучение екипа на МИГ за Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЕКИПА НА МИГ ПОКАНА за участие в обучение за изпълнение на проект „Подготовка за успешно...

Последни новини

Покана за Общо събрание -03.07.2024

18 Юни 2024
Покана за Общо събрание -03.07.2024

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД” УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...

Приключен прием за преработка на земеделски продукти

16 Юни 2024
Приключен прием  за преработка на земеделски продукти

Приключи трети прием на проекти по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград за инвестиции в преработка, предлагане на пазара и развитие...

Нова възможност за преработка на земеделски продукти

31 Май 2024
Нова възможност за преработка на земеделски продукти

Нов краен срок - 14.06.2024 за прием на проектни предложения : - по мярка 4,2 – „Подкрепа за инвестиции в...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.