facebook  ИСУН

В периода 28-30 ноември екипите  на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и  МИГ „Кирково – Златоград“ взеха участие в работни посещения за обмяна на опит с МИГ „Разлог“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“.

На срещите бяха обсъдени общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване.

Домакините споделиха своя опит в разработването на условия за кандидатстване и провеждането на оценителни сесии в ИСУН 2020.

Екипите на МИГ проведоха практически тренинг на оценителна сесия и дискутираха възникнали казуси и въпроси.

Обсъдени бяха и възможности за бъдещи сътрудничества между териториите.

Споделените добри практики бяха изключително полезни за нас и спомогнаха за повишаване на капацитета на екипите  на МИГ  и придобиване  на опит и практически познания за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Източник: http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu

Събития

22
Ное2022
 Информациоони срещи

Информациоони срещи

Днес, екипът на Местна инициативна група Кирково – Златоград проведе първата от насрочените информационни срещи в Дрангово, населено място на територията на община Кирково, с цел популяризиране приемите по обявени...

14
Ное2022
Покана за информационни срещи

Покана за информационни срещи

През периода 22 – 25 ноември 2022г. МИГ Кирково - Златоград организира еднодневни информационни срещи за бенефициенти и местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР....

14
Окт2022
Покана за обучения

Покана за обучения

В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. и на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“, МИГ Кирково - Златоград организира еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери,...

29
Сеп2022
Smart Villages  и мярка 19,3 на МИГ

Smart Villages и мярка 19,3 на МИГ

Звеното за управление на Национална селска мрежа в партньорство с Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ отправят покана към представителите на Местни инициативни групи (МИГ) за участие в работна среща за...

14
Сеп2022
Златната кухня

Златната кухня

На 16.09.2022 г., /петък/, на площада в град Златоград, от 17:30 ч. ще се проведе фестивал „Златна кухня“. Той е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01 „Златната кухня на Златоград -...

08
Сеп2022
Покана за фестивали в Кирково и Златоград

Покана за фестивали в Кирково и Златоград

П О К А Н А УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ, МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД ВИ КАНИ, НА ФЕСТИВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПОД НАДСЛОВ „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“, на...

30
Юни2022
„МАГИЯТА  НА  РОДОПИТЕ“ - КАК МИГ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

„МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“ - КАК МИГ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

През месец юни Местна инициативна група „Кирково - Златоград“ проведе няколко информационни събития за представяне изпълнението на съвместен проект с МИГ „Ардино-Джебел“ с наименование „Стимулиране на туризма на териториите на...

24
Юни2022
Покана за среща/ семинар в Златоград

Покана за среща/ семинар в Златоград

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД П О К А Н А за провеждане на еднодневна среща / семинар на тема: Представяне на проект: „Стимулиране на туризма на териториите...

24
Юни2022
Покана за среща/ семинар в Кирково

Покана за среща/ семинар в Кирково

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ОБЩИНА КИРКОВО П О К А Н А за провеждане на еднодневна среща / семинар на тема: Представяне на проект: „Стимулиране на туризма на териториите...

16
Юни2022
Еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери

Еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери

В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. и на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“, МИГ Кирково - Златоград организира еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери, свързани...

30
Май2022
Заседание на УС на МИГ - 01.06.2022

Заседание на УС на МИГ - 01.06.2022

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, Имам удоволствието да Ви поканя на заседаниe № 51 на Управителния съвет...

26
Май2022
Покана за начална пресконференция

Покана за начална пресконференция

Местна инициативна група Кирково-Златоград, в партньорство с Местна инициативна група „Ардино-Джебел“ изпълнява проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта...

16
Май2022
Работна среща с МИГ Ардино-Джебел

Работна среща с МИГ Ардино-Джебел

През месец април в офиса на МИГ в Златоград се проведе работна среща на екипите по проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино - Джебел“ и МИГ „Кирково...

11
Апр2022
Предстоящи обучения на бенефициенти и местни лидери

Предстоящи обучения на бенефициенти и местни лидери

В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД 50-41/27.04.2018 г. и на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“, Местна инициативна група Кирково - Златоград организира еднодневни обучения за бенефициенти...

Последни новини

Втори прием на проекти за природно богатство и културно наследство

05 Декември 2022
Втори прием на проекти за природно богатство и културно наследство

ПОКАНА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7,5,1 МИГ Кирково-Златоград отправя покана за ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по...

Подкрепете българското

30 Ноември 2022
Подкрепете българското

Русе ще бъде домакин на международно изложение на местни продукти Форумът е организиран от Министерството на земеделието и ще бъде...

Информационни срещи на МИГ

30 Ноември 2022
Информационни срещи на МИГ

През изтеклата седмица, екипът на МИГ Кирково-Златоград проведе четири информационни срещи в Дрангово, Чорбаджийско, Старцево и Златоград. Целта на срещите...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.