Фирма „САТЕЛИТ ТМ“ изпълни проект „Подобряване на капацитета за растеж на ЕТ „САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ“, чрез внедряване на високотехнологично оборудване за добавяне на нови характеристики и подобряване на качеството на съществуващите услуги“, на стойност 357 400 лв. и 90% финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., чрез МИГ Кирково-Златоград. 

Проектното предложение повиши ресурсната ефективност на компанията, посредством изграждане на нискоенергоемка инфраструктура за достъп от следващо поколение / PON – Passive Optic Network /. Доставеното ново оборудване за пренос на цифрова телевизия / CATV/DTV / осигури възможност от една страна да се разшири капацитета на предлаганата услуга, а от друга да подобри и разнообрази услугата в контекста на осигуряване на достъп до цифрова телевизия. Също така, чрез проекта се осигури разширяване на капацитета за растеж на САТЕЛИТ ТМ, подобри качеството на предлаганите услуги и паралелно с това разнообрази дейността си и предложи нови услуги в отговор на нарастващите нужди на населението в региона на МИГ „Кирково - Златоград“ за осигуряване на качествена цифрова телевизия и високо-скоростен и надежден Интернет, IPTV , VoD / Video on Demand / и други услуги. Не на последно място проектът осигури по-добра среда за развитие и на останалите компании на територията на МИГ, осигурявайки им комуникационна свързаност от ново поколение.

Реализацията на проекта има принос и към постигането на основната цел на Стратегията на МИГ Кирково-Златоград през периода 2014 -2020г. за „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика”. Проектът допринесе за преодоляване на идентифицираните в СВОМР проблеми на малките и средни предприятия на територията на МИГ: ограничена производствена структура, сравнително остаряла материална база и ниско ниво на технологична модернизация. 

 

САТЕЛИТ  ТМ

www.zlatograd.net

 

4980-Златоград,  ул. "Беловидово"195

 

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 03071 2466,  0897 84 33 99