Актуални покани:

Община Златоград приключи изпълнението на проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград”, финансиран чрез МИГ Кирково-Златоград по Стратегия за ВОМР, чрез който Местната власт си постави за цел, да осигури условия и възможности за повишаване на заетостта в общината, както и успешна интеграция чрез заетост на лица от уязвими групи, чрез субсидирана заетост. С реализирането на проекта, бе осигурена заетост на 30 безработни лица от различни уязвими групи, с което не само беше намалено равнището на безработица в общината, но и лицата, част от проекта, придобиха нова професионална квалификация, социална сигурност в краткосрочен план (осигуряване – социално и здравно) и в по-дългосрочен план (пенсионно осигуряване). Стойността на проекта е в размер на 258 258.00лв., с безвъзмездна финансова помощ  100 % по ОПРЧР.

Проектът бeше насочен към осигуряване на обучения и субсидирана заетост до 12 месеца на 30 лица, търсещи работа, като изпълни следните индикатори :

-          Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. –   20 бр.

-          Безработни участници, включително продължително безработни лица, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 год. – 10 бр.

За повишаване на конкурентоспособността на безработните лица от целевите групи, познанията, уменията, компетенциите и професионалната квалификация, в рамките на проекта се проведе Мотивационно обучение и Обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Озеленител“ на 30 лица от целевите групи. След приключване на дейностите, свързани с обучения, на 30 лица от целевите групи бе осигурена заетост до 12 месеца на длъжност „Градинар”, 20 лица от двете целеви групи са назначени за срок от 6 месеца, а 10 лица от силно уязвими групи, съгласно условията за кандидатстване, за срок от 12 месеца. В рамките на проекта, Община Златоград закупи оборудване и обзавеждане, което включва тримери за трева, моторни косачки, храсторез, метли с дълги и къси дръжки, листосъбирачи, аериращи гребла с дръжка, лопати, мотики, ръчни колички и тракторна косачка за трева. Основните дейности, които изпълняват лицата, назначени на длъжност градинар са: засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност, засаждане и подготвяне на посадъчен материал и извършване на размножаване на растенията, аранжиране на цветни площи, почистване, поддържане, косене и поливане на паркове, площади, междублокови пространства, стадион, спортни площадки, гробищни паркове, зелени площи в рамките на гр. Златоград и останалите населени места в общината.

Адрес: 4980, гр. Златоград, обл. Смолян

ул. "Стефан Стамболов" № 1

Телефони:00359 3071 25 51;

факс: 00359 3071 40 23

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.      www.zlatograd.bg

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com