Актуални покани:

Стартира проекта на Община Златоград за обновяване на градски парк по мярка  7,2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез МИГ Кирково-Златоград. В Златоград, на 23 февруари 2021 г, Кметът на общината Мирослав Янчев  и Председателят на МИГ Сали Рамадан, пред Директора на Областната дирекция на ДФЗ  Денислав Костов и членове на Общото събрание на МИГ, подписаха   договора за финансиране на проекта. Този договор за проект е  21-ви  от началото на изпълнение на Стратегията на МИГ Кирково-Златоград  и първи за  календарната 2021 година.  Одобреният чрез него  проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ е на стойност  е 381 хил лв.

Кметът Янчев изказа благодарности за това, че „ще бъде реализиран един дълго чакан проект, с който значително ще се подобри качеството на живот в Община Златоград. Ще  бъде създадена изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място“. Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си. В новата паркова зона,  включва зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част. Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.

Денислав Костов – директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ град Смолян, поздрави Община Златоград и Община Кирково за усилията, които полагат в осъществяването на всички дейности, изпълнени чрез Местната инициативна група. Тези инициативи ще продължават да работят активно, да решават проблемите на местно ниво и да получават финансиране и в следващия програмен период.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com